Go to Top

Teori/Pædagogik

”HvemKan”s udvikling/rejse teoretisk og pædagogisk:
Siden 2004 har vi i ”HvemKan” modtaget coaching fra cand.phil. Steen Kristensen – Pædagogisk Fokus.
Hvert år har vi ca. 13 x 3 timers coaching og 2 x 2 dages kursus på Højgården, Slettestrandvej 50, Fjerritslev.
Derudover afholdes ca. 10 x 3 timers personalemøder, hvor der tages udgangspunkt i husenes dagligdag.
Gennem årene har vi fået kendskab til mange teoretikere, som der kan læses om her.
I det pædagogiske arbejde, har vi valgt at arbejde ud fra den Systemiske familie.

Systemisk familie:
”HvemKan” arbejder ud fra det Peter Lang har kaldt Den Systemiske Familie af Ideer. Der er tale om klassisk systemiske og socialkontruktionistiske teorier. Som i alle andre familier er der ligheder og forskelle.

De primært anvendte teoretikere er bl.a. David Cooperrider og hans Appreciative Inquiry (A.I.), eller anerkendende undersøgelse. I den praktiske dagligdag med borgeren kommer det til udtryk i næsten enhver samtale, da borgeren har krav på at opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorlig. Præcist fordi det talte er borgerens perspektiv.

Læs mere om Systemisk Familie her

Med baggrund i ovenstående har vi udarbejdet nogle Pædagogiske Læresætninger, som vi bruger i det daglige arbejde.

Se de Pædagogiske Læresætninger her