Go to Top

Til sagsbehandlere

Godkendt til 9 pladser.

6 pladser til §107 og 3 pladser til §108.

Opholdsbetaling 2020 Pr. måned kr. 86.423 kr.