Go to Top

Til sagsbehandlere

Godkendt til 9 pladser.

6 pladser til §107 og 3 pladser til §108.

Opholdsbetaling 2021 Pr. måned kr. 87.992 kr.